Dokumentacja cen - kogo dotyczy ten obowiązek?

Dokumentacja cen – kogo dotyczy ten obowiązek?

Dokumentacja cen transferowych to niezwykle ważny dokument, który potwierdza stosowanie rozliczeń z określonymi podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych. W ciągu kilku ostatnich lat polityka cen transferowych stała się kluczowym elementem rozliczania podatku dochodowego, a niewypełnienie lub niewłaściwe wypełnienie takiego obowiązku wiąże się z określonymi sankcjami. Dlatego nie warto tego zaniedbywać i sprawdzić, kogo dotyczą ceny transferowe. 

Rodzaje powiązań przy dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych dotyczy tak zwanych podmiotów powiązanych. W świetle obowiązującej ustawy powiązania te występują gdy:

  • podmiot krajowy z siedzibą w Polsce bierze udział w zarządzaniu lub kontroli przedsiębiorstwem położonym poza granicami Polski
  • podmiot zagraniczny mający siedzibę poza granicami Polski bierze udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotem krajowym
  • osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bierze udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotem krajowym lub przedsiębiorstwem mającym siedzibę poza terytorium Polski

O dodatkowym powiązaniu mówimy wtedy gdy jakikolwiek wymieniony wyżej podmiot posiada udział w kapitale innego podmiotu na poziomie co najmniej 25%

Kto sporządza dokumentację cen transferowych

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych posiada podatnik, który:

  • przekroczył dochody lub koszty o równowartości 2 000 000 euro
  • dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, które mają istotny wpływ na dochody lub straty
  • dokonuje zapłaty podmiotom lub zawiera umowy spółki z podmiotami znajdującym się na terenie kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (o ile ta wartość przekracza 20 000 euro)
  • zawiera umowę, której wartość wynosi lub przekracza 50 000 euro
  • wnosi wkład do spółki przekraczający 50 000 euro

I co warte podkreślenia – obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych istnieje także w roku następnym po wyżej wymienionych wydarzeniach.

Stworzenie dokumentacji cen transferowych to skomplikowane czynności, a ich nieprawidłowe wykonanie wiąże się z karami. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty oferującego doradztwo prawne ,którego oferta znajduje się na stronie internetowej.