Ceny transferowe - co należy wiedzieć?

Ceny transferowe – co należy wiedzieć?

Polityka cen transferowych nakłada obowiązek tworzenia dokumentacji potwierdzającej określone rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jest to dokumentacja cen transferowych, która jest kluczowym elementem rozliczania podatku dochodowego. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiąże się nie tylko z nałożeniem sankcji finansowych, ale także z odpowiedzialnością karno – skarbową. Zatem co należy wiedzieć o cenach transferowych i ich dokumentacji?

Co to są podmioty powiązane

Ceny transferowe dotyczą przede wszystkim tak zwanych podmiotów powiązanych. Wśród nich można wymienić podmiot krajowy mający siedzibę na terenie Polski, który zarządza lub kontroluje przedsiębiorstwo działające poza granicami Polski lub podmiot zagraniczny mający siedzibę poza granicami Polski, który zarządza lub kontroluje podmiot krajowy mieszczący się na terenie Polski. Dokumentacja cen transferowych dotyczy także tych podmiotów, które posiadają kapitał w innych podmiotach o wartości nie mniejszej niż 25%.

Cen transferowe – kogo dotyczą?

Dokumentacja cen transferowych dotyczy określonych podatników, którzy są wymienieni w ustawie o CIT. Wśród nich można wskazać na tych, którzy między innymi osiągnęli dochód lub straty w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, dokonują z podmiotami powiązanymi takich transakcji, które mają wpływ na wysokość ich dochodu lub straty czy dokonują zapłaty podmiotom działającym na terenie kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (lub zawierają z nimi umowę spółki). W takich przypadkach ceny transferowe powinny być udokumentowane.

Co powinna zawierać dokumentacja cen

Dokumentacja cen transferowych powinna zawierać przede wszystkim opis transakcji (lub innych zdarzeń), analizy danych porównawczych, informacje o podatniku i przedstawienie jego danych finansowych, sposoby kalkulacji dochodu lub straty (wraz z uzasadnieniem) oraz wszelkie dokumenty, umowy i porozumienia, Tylko takie udokumentowanie cen transferowych jest wykonane prawidłowo.

Polityka cen transferowych wymusza na podatnikach sporządzanie określonej dokumentacji. Jednak dokumentacja cen transferowych nie należy do łatwych i wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu. Dlatego w tym przypadku przyda się profesjonalne doradztwo prawne. Oferta takiego specjalisty jest dostępna online.