Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych

Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych

Polityka cen transferowych nakłada obowiązek ich dokumentacji na określone podmioty, które rozliczają się na warunkach rynkowych z tak zwanymi podmiotami powiązanymi. Niewypełnienie lub niewłaściwe wypełnienie obowiązku związanego z dokumentacją cen transferowych wiąże się z określonymi sankcjami. Dodatkowo warto pamiętać o tym, iż dokumentacja cen transferowych powinna być przedstawiona w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego żądania. A co grozi za brak wypełnienia tego obowiązku?

Nałożenie sankcji finansowych

Brak wywiązania się z obowiązku przedstawienia dokumentacji cen transferowych może skutkować nałożeniem sankcji finansowej w wysokości 50% podatku. Jednak taka kara nie oznacza automatycznego zastosowania takiej stawki podatku – może być ona zastosowana jedynie do takiego dochodu, który został oszacowany. Co to oznacza w praktyce? Otóż stawka sankcyjna jest stosowana do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a tym określonym przez organy podatkowe. 

Odpowiedzialność karno – skarbowa

Innym skutkiem sytuacji, w którym określone ceny transferowe nie są udokumentowane jest odpowiedzialność karno – skarbowa, która jest nakładana na podstawie Kodeksu Karno – Skarbowego. Jednak mówiąc o takich karach warto tu pamiętać o tym, iż tego rodzaju sankcje mogą być nałożone jedynie na osobę fizyczną. I co warte podkreślenia – za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada nie tylko sprawca, ale także osoba, która zajmuje się jego sprawami gospodarczymi (zwłaszcza finansowymi).

Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązku dokumentowania cen transferowych mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalisty, który oferuje doradztwo prawne wszelkim podmiotom gospodarczym.